Партньори

Софтуерно представителство

Microsoft Partner

www.microsoft.com

Kaspersky Labs Reseller

www.kaspersky.com

Adobe Reseller

www.adobe.com

Corel Reseller

www.corel.com

Soft Plus Fonts Partner

www.fil.bg

Организации

Национален алианс за социална отговорност (НАСО)

www.naso.bg

Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)

www.nfri.bg

Варненска туристическа камара (ВТК)

www.vct-bg.org

Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите (БАСВ)

www.bgsommelier.com

Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ)

www.varh.org

Сдружение "Култура и туризъм на българския североизток" (СКТБС)

www.vct-bg.org

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

www.bhra-bg.org

Регионален академичен център към Българска академия на науките (БАН)

www.bas.bg