Организации

Национален алианс за социална отговорност (НАСО)

www.naso.bg

Национална федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ)

www.nfri.bg

Варненска туристическа камара (ВТК)

www.vct-bg.org

Българска асоциация на сомелиерите и виноценителите (БАСВ)

www.bgsommelier.com

Варненска асоциация на ресторантьорите и хотелиерите (ВАРХ)

www.varh.org

Сдружение "Култура и туризъм на българския североизток" (СКТБС)

www.vct-bg.org

Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА)

www.bhra-bg.org

Регионален академичен център към Българска академия на науките (БАН)

www.bas.bg